naturEl

NATUREL 1.0

Zwart CC+CL

NATUREL 3.0

Donkerbruin CC+CL

naturel 4.0

Middenbruin CC+CL

naturel 5.0

Lichtbruin CC+CL

naturel 6.0

Donkerblond CC+CL

naturel 7.0

Middenblond CC+CL

naturel 8.0

Lichtblond CC+CL

naturel 9.0

Zeer lichtblond CC

naturel 10.0

Extra lichtblond CC

naturel 9.01

Zeer licht natuurlijk asblond CC

naturel 9.03

Zeer licht natuurlijk goudblond CC

naturel 9.07

Zeer licht natuurlijk violetblond CC+CL